Proiect

ID Proiect: 143183 

Titlul proiectului: ADMIS pe piata muncii – Construirea unui model complex de integrare profesionala a persoanelor de etnie rroma din Regiunile BI, NV, SE si SM, in vederea imbunatatirii accesului acestora pe piata muncii